Przewozy - pytania i odpowiedzi - tanie bilety Reisebus

TANIE PODRÓŻE małe i DUŻE®
Przewozy Reisebus
Przejdź do treści
Inny problem.
Staramy się rozwiązać każdy problem Klienta Reisebus.
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail.

NIE MASZ KARTY, NIE MASZ KONTA ? - ŻADEN PROBLEM
zarezerwuj bilet telefonicznie i uzgodnij termin przelewu on-line lub przelewu tradycyjnego.

NIE MASZ PIENIĘDZY ALBO CZASU ? - ŻADEN PROBLEM
za Twój bilet może zapłacić dowolna osoba - gdziekolwiek jesteś.

Jak kupić bilet.

Należy wybrać kraj wyjazdowy i docelowy a na następnych stronach rodzaj biletu (1-stronny, 2-stronny, 2-stronny OPEN), miasto wyjazdu, miasto docelowe, datę wyjazdu (i powrotu dla biletu 2-stronnego) oraz liczbę pasażerów.
Dalej wybierasz odpowiadające Ci połączenie (linię) klikając na odpowiedni wiersz w tabeli, następnie wybierasz właściwą taryfę cenową i wprowadzasz dane pasażera - pasażer nie musi być osobą płacącą za bilet (koniecznie wprowadź swój adres e-mail).
W ostatnim etapie wybierasz formę płatności (karta, przelew online, przelew tradydyjny) i zostaniesz przeniesiony na bezpieczną, szyfrowaną stronę płatności celem dokonania zapłaty. Niezależnie od tego na jakim jesteś etapie dokonywania rezerwacji w każdej chwili możesz skorygować dane cofając się do odpowiedniego okna.

Po dokonaniu płatności natychmiast otrzymujesz e-mailem informację z linkami i danymi do zalogowania się do Twojego biletu celem dokonania wydruku (zachowaj te dane do dokonania ewentualnych zmian w bilecie lub jego zwrotu).

W sytuacji gdy bank przeprowadza prace serwisowe, jego kanał płatności jest nieaktywny spróbuj ponownie za kilka godzin. Możesz również telefonicznie zarezerwować miejsce w autokarze, ustalić termin płatności i dokonać płatności przelewem tradycyjnym albo online a jeśli dokonujesz rezerwacji z znacznym wyprzedzeniem możesz skorzystać z bezkosztowego zakupu biletu na raty.

Kto może zapłacić za bilet.

Kupujący (płacący za bilet) nie musi być pasażerem. W trakcie procesu rezerwacji najpierw wprowadzasz dane pasażera a w końcowej fazie albo akceptujesz, że pasażer będzie Płatnikiem albo wprowadzasz dane Płatnika / Kupującego.

Bilet OPEN (otwarty).

Bilet OPEN to tzw. bilet otwarty - dwustronny (na wyjazd i na powrót) z konkretną datą wyjazdu i nieokreśloną datą powrotu.
Najczęściej  bilet taki jest ważny 12 miesięcy od daty wyjazdu (choć zdarzają się  wyjątki: 3 miesiące, 6 miesięcy) tzn, że możesz wrócić na podstawie tego  biletu w okresie nie dłuższym niż 3/6/12 miesięcy od daty wyjazdu.
Data wyjazdu nie może być OPEN.
Należy  przy tym wiedzieć, że bilet 2-stronny (na wyjazd i powrót) jest zawsze  tańszy od dwóch biletów jednostronnych na tej samej trasie: Polska -  zagranica i zagranica Polska.
W niektórych liniach obowiązuje  dopłata za datowanie powrotu w bilecie OPEN a w niektórych kwota dopłaty  jest wliczona w cenę biletu już w momencie zakupu biletu autokarowego.
Datowanie  biletu OPEN (zamówienie daty powrotu) jest możliwe online, na naszej  stronie internetowej w zakładkach "Zmiany w bilecie" po zalogowaniu się  danymi przesłanymi Ci e-mailem w chwili dokonania zakupu. Można również  datować bilet OPEN telefonicznie w biurach za granicą albo w biurze  Reisebus - jeśli zakup był dokonywany w naszym biurze lub na naszej  stronie internetowej www.reisebus.pl.

Podróż niepełnoletniego.

Osoby niepełnoletnie muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Wybrani  Przewoźnicy dopuszczają samodzielną podróż niepełnoletniej osoby, inni  dopuszczają samodzielną podróż dziecka, które ukończyło 16 lat wyłącznie  na podstawie specjalnego druku / upoważnienia (dostępnego w Reisebus).  Najlepiej w takiej sytuacji skontaktuj się z Reisebus.

Jaką wybrać cenę.

Każdy z Przewoźników posiada indywidualny system przyznawania zniżek i  rabatów (wykaz zniżek dla każdej z linii dostępny jest w naszych  wyszukiwarkach na etapie wprowadzania danych pasażera).
Najczęściej stosowane są zniżki dla:
- dzieci do 2 / 4 roku życia (decyduje wiek w momencie rozpoczęcia podróży) - do 80% zniżki
- dzieci do 12 lat (decyduje wiek w momencie rozpoczęcia podróży) - do 50% zniżki
- młodzieży do 26 lat (decyduje wiek w momencie rozpoczęcia podróży) - 10% zniżki
- posiadaczy kart ISIC, Euro26, Planeta Młodych - 10% zniżki
- inwalidów I grupy i ich opiekunów towarzyszących w podróży - do 50% zniżki
- grup powyżej 10 osób podróżujących razem w tych samych terminach - 10% zniżki / do indywidualnych ustaleń w Reisebus
- seniorów powyżej 60 roku życia, rencistów - 10% zniżki
- stałych klientów na podstawie Karty Stałego Klienta - 10% / 15% / 20% zniżki
W  przypadku zastosowania nieprawidłowej zniżki (większej niż  przysługująca) lub w przypadku braku dokumentu upoważniającego do  zniżki, kierowca lub pilot ma prawo odmówić zabrania pasażera lub  zażądać dopłaty. Po zrealizowaniu przejazdu nie ma możliwości zwrotu  nadpłaty z racji niewłaściwie wybranej lub niewybranej zniżki.

Zakup biletu u kierowcy.

Zgodnie z Regulaminem każdy Pasażer wsiadający do autokaru musi posiadać  przy sobie ważny bilet. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest podróż  bez biletu lub odbiór opłaconego wcześniej biletu u kierowcy ale  wyłącznie po otrzymaniu zgody Reisebus / Przewoźnika jeszcze przed zakupem biletu. Każdy bilet zarezerwowany na naszych stronach musi zostać opłacony zgodnie z wybraną formą płatności. Niestety, nie ma możliwości dokonania rezerwacji i opłacenia biletu u kierowcy.

Bilet dla osoby za granicą.

Dopuszczamy rozwiązanie tego problemu na wybranych trasach. Bilet  zakupiony w naszym systemie kierowca lub pilot wręcza Pasażerowi w  momencie wsiadania do autokaru w Polsce lub za granicą na podstawie  dowodu tożsamości Pasażera. Należy jednak bezwzględnie uzgodnić to z Reisebus przed zakupem biletu. W przeciwnym wypadku pasażer nie zostanie wpuszczony do autokaru.

Jaka ilość bagażu.

Każdorazowo określają to Umowne Warunki Przewozu Przewoźnika na wybranej  trasie. Najczęściej każdy Pasażer jest uprawniony do przewozu 2 sztuk  bagażu głównego o standardowych wymiarach i łącznej wadze do 30 kg oraz bagażu  podręcznego o wadze do 5 kg. Nadbagaż lub bagaż nieformatowy zabierany  jest decyzją kierowcy wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w lukach  bagażowych i podlega opłacie w kwocie 20,00 - 40,00 zł/szt. Bagaż -  nawet główny - o nietypowych wymiarach (np. duży instrument, złożony  rower, narty, obrazy itp.) traktowany jest jako nadbagaż.
Uwaga -  jeśli zabierasz więcej niż 2 sztuki bagażu głównego każdy, to pomimo, że  nie przekroczyłeś łącznej, dopuszczalnej wagi, trzeci i następny bagaż zostanie  potraktowany jako nadbagaż.

Faktura za zakupiony bilet.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.22.12.1999 w sprawie  wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o  podatku akcyzowym, Dz.U.99.109.1245 z późniejszymi zmianami, odcinek biletu "dla Klienta" jest fakturą.
Jedyny  warunek jaki musi być spełniony (oprócz wszystkich standardowych wpisów  w bilecie) to wpis pod nazwiskiem pasażera (w momencie rezerwacji)  nazwy firmy dokonującej zakupu, jej adresu i numeru NIP ( patrz wzory biletów ).
Jeśli  natomiast potrzebna będzie faktura w celu np. rozliczenia przejazdu  grupowego, każdorazowo prosimy o kontakt jeszcze przed zakupem biletów.

Zmiany w bilecie.

Chcąc dokonać zmiany w bilecie zakupionym na naszej stronie  www.reisebus.pl należy zalogować się do swojego biletu poprzez link w  menu głównym "Zmiany w bilecie z kodem PIN" lub "Zmiany w bilecie z  kodem GID".
Operacje są wykonywane automatycznie, zgodnie z obowiązującymi warunkami przewozu.
Po dokonanej zmianie typu: zmiana daty lub miejsca wyjazdu/powrotu należy ponownie wydrukować bilet.
Pamiętaj,  że wszelkie zmiany w bilecie są możliwe najpóźniej do 1-go dnia przed  datą wyjazdu/powrotu i mogą podlegać dodatkowym opłatom (zgodnie a  warunkami wybranej linii przewozowej).
Jeśli bilet został zakupiony w naszym biurze lub na naszej stronie www.reisebus.pl zmiany możesz dokonać również telefonicznie.

Zwrot biletu lub niewykorzystanego powrotu.

Możesz dokonać zwrotu biletu (tylko do 1-go dnia przed wyjazdem) albo zwrotu biletu niewykorzystanego w części powrotnej (tylko przed wpisaną do biletu datą powrotu a w przypadku biletu OPEN - przed graniczną datą jego ważności).
Możliwości zwrotów i wielkość potrąceń szczegółowo określają Umowne Warunki Przewozu każdego Przewoźnika.
Najczęściej w przypadku zwrotu (przed dniem wyjazdu) biletu 1 lub 2-stronnego zwrotowi podlega wartość biletu pomniejszona o 10%. W  przypadku zwrotu niewykorzystanego powrotu zwrotowi podlega różnica pomiędzy ceną biletu 2-stronnego i 1-stronnego z  potrąceniem opłaty manipulacyjnej wyrażonej procentowo lub kwotowo - najczęściej 10%.
Zwrotu można dokonać (i otrzyrmać gotówkę) tylko w biurze lub na stronie  www, na której był dokonany zakup !!!
Aby zwrócić bilet zakupiony na naszej stronie www.reisebus.pl należy zalogować się do swojego biletu klikając w link w menu głównym "Zwrot biletu z kodem PIN" lub "Zwrot biletu z kodem GID". Operacje są wykonywane automatycznie.
W przypadku zakupu biletu online pieniądze zwracane są w ciągu siedmiu dni roboczych od daty wykonania operacji a w biurze Reisebus - natychmiast.
W dniu wyjazdu oraz po terminie wyjazdu nie ma możliwości zwrotu biletu !!!.

Brak miasta docelowego w rozkładzie jazdy.

Część pasażerów pragnie dojechać do miasta / miejsca, którego nie ma w  rozkładzie jazdy - ale autokar przejeżdża obok niego. Czy  mogą tam  wysiąść?

Każdy Przewoźnik dysponuje zezwoleniem /  licencją na międzynarodowy przewóz osób ze ściśle określonymi miejscami  przystankowymi. Każde odstępstwo od treści zezwolenia może skutkować  jego utratą. Dlatego też generalnie nie ma takiej możliwości. Czasami  jednak wskutek sprzyjających warunków drogowych i uprzejmości kierowcy  można skorzystać z takiej możliwości - ale bez najmniejszej gwarancji.

Grupa zorganizowana a brak miasta w rozkładzie jazdy.

Część grup zorganizowanych (z reguły większych niż 10 osób) pragnie dojechać do miasta / miejsca, którego nie ma w rozkładzie jazdy. Czy istnieje możliwość dojazdu do tej miejscowości i powrotu z niej?

Wszystko zależy od liczebości grupy i odległości miejsca docelowego od trasy przejazdu linii międzynarodowej. Najczęściej udaje się uzyskać kompromis w takich sytuacjach. Prosimy o kontakt z Reisebus.

Obsłużyliśmy już ponad tysiąc grup zorganizowanych z całej Polski i z zagranicy !!!

Zagubiony bilet.

Za każdym razem gdy bilet ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu można go ponownie wydrukować klikając w link w menu głównym "Zakup biletu / Podgląd biletu z kodem PIN" lub "Podgląd biletu z kodem GID".


Czy muszę kupić polisę ubezpieczeniową.

Nie musisz kupować polisy ubezpieczeniowej. W cenie biletu zawarte jest ubezpieczenie Pasażera na czas przejazdu (ubezpieczenie obejmuje pobyt w autokarze). Natomiast wszelkie dodatkowe ubezpieczenia w tym ubezpieczenie na czas pobytu za granicą jest dobrowolne i jego wykupienie zależy wyłącznie od Podróżnego.
Sugerujemy jednak dla Państwa bezpieczeństwa rozważenie zakupu dodatkowego ubezpieczenia.
W przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia pobytowego skontaktuj się z Reisebus.

Jak skorzystać z promocji w zakupie biletu.

Bardzo często pojawiają się w cennikach promocyjne ceny przejazdów autobusowych. Z reguły są one ograniczone ilościowo (kilka  miejsc w autokarze) albo czasowo (do określonej daty).
Najlepszym wyjściem jest więc dokonanie natychmiastowego zakupu takiego biletu.
Jeśli Twój wyjazd ma nastąpić dopiero za kilka tygodni lub miesięcy a chcesz zagwarantować sobie niezmienność ceny skorzystaj z opcji zakupu biletu na raty.

Jakie dokumenty wymagane są podczas podróży.

Zgodnie z Warunkami Przewozu Pasażer, który nie posiada odpowiednich  dokumentów podroży, np. paszportu, ważnej wizy, świadectw szczepień  wymaganych w krajach, przez które przejeżdża lub do których się udaje,  ponosi ryzyko otrzymania odmowy przekroczenia granicy państwowej od  służb kontroli granicznej. W takiej sytuacji Przewoźnik nie ma obowiązku  zapewnienia Pasażerowi możliwości kontynuacji podróży albo powrotu do  kraju. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Reisebus.

Chcę zabrać zwierzątko ze sobą.

Niestety, zdecydowana większość Przewoźników wyklucza zabieranie do  autokaru zwierząt lub ptaków. Istnieją jednak nieliczne wyjątki pod  warunkiem wykupienia dodatkowego biletu. Skontaktuj się z Reisebus.

Copyright © Reisebus.pl
Reisebus® Czas Podróży®  1992 - 2020
Aleja Wolności 1 (DHU Kwadraty),
Częstochowa, Polska
ponad 280 tys. zadowolonych Klientów.
Przewozy Reisebus
Wróć do spisu treści